Tủ đông IXOR IXR-P598FL

Liên hệ: 0938.15.68.78

Tủ đông IXOR IXR-P698FL

Liên hệ: 0938.15.68.78

Tủ đông IXOR IXR-P888FL

Liên hệ: 0938.15.68.78

Tủ đông IXOR IXR-P998FL

Liên hệ: 0938.15.68.78