Tủ đông IXOR IXR-208FL

Liên hệ: 0938.15.68.78

Tủ đông IXOR IXR-238FLG

Liên hệ: 0938.15.68.78

Tủ đông IXOR IXR-268FLG

Liên hệ: 0938.15.68.78

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-318FLG

Liên hệ: 0938.15.68.78