Tủ đông IXOR IXR-408FLG

Liên hệ: 0938.15.68.78

Tủ đông IXOR IXR-409FG

Liên hệ: 0938.15.68.78

Tủ đông IXOR IXR-508FL

Liên hệ: 0938.15.68.78

Tủ đông IXOR IXR-P1388FL

Liên hệ: 0938.15.68.78